Cases | DataCenter Infra Solutions

DataCenter Infra Solutions: Ziekenhuis BHV ontruiming via VoIP toestellen door EPO ondersteund

Een ziekenhuis in het zuiden van het land, had bij de uitbreiding met een nieuwe vleugel die vleugel ingericht met een nieuw data netwerk en ICT apparatuur. De ICT apparatuur was uitgevoerd met Cisco switches, wireless access stations en VoIP (Voice over IP) toestellen, die naast het gebruik voor standaard telefonie, zusteroproepen en BHV ontruiming doormeldingen aan het verplegend personeel doorgeven.

De brandweer had meegedacht in de oplossing en het ziekenhuis had de switches daarvoor redundant uitgevoerd. Tevens zijn daarbij alle SER's van decentrale UPS systemen voorzien. Voor het aansturen van de ontruiming wordt gebruikt gemaakt van de PBX en een JDM ESPA engine, zodat er BHV berichten via het IP netwerk naar de toestellen van het verplegend personeel worden gestuurd.

Indien er zich technische problemen voordoen dan moet er een meldcontact gemaakt worden op de centrale brandmeldcentrale die op zijn beurt een directe doormelding heeft met de brandweer. Daar komt dan een centraal storingsmeldbericht binnen betreffende het niet geheel functioneel zijn van de BHV ontruimingsinstallatie. Hierop kan de brandweer gepaste maatregelen nemen indien er direct daarop volgend een brandmelding van dat ziekenhuis binnen zou komen.

Waar het vroeger technisch erg simpel was om te voldoen aan de NEN2575 eisen is dat met VoIP ontruiming alarmering veel complexer geworden (voorheen een centraal storingscontact van de slow-whoop installatie, PZI installatie of het meldcontact van de Dect installatie werd ingeschakeld bij een technisch probleem). Bij een VoIP installatie kan er op veel meer verschillende plaatsen iets mis gaan met als gevolg dat de BHV signalering niet bij het verplegend personeel aankomt. Hierbij nadrukkelijk op te merken dat de totale downtijd daardoor niet slechter hoeft te zijn dan voorheen met de voornoemde installaties. Te denken aan het datanetwerk valt in zijn geheel een tijdje weg, switches gaan in storing, de PBX centrale heeft een probleem, de call server doet niet wat wordt verwacht of een decentrale UPS heeft een accu defect enz.

Dit is dan ook de reden dat er nog al wat lokale brandweer verantwoordelijken zich stipt aan de bestaande regelgeving NEN2575 vasthouden. Dit heeft onmiddellijk tot gevolg dat daardoor zeer praktische en klantvriendelijke oplossingen worden tegengehouden (het verplegend personeel hoeft nu slechts 1 toestel bij zich te hebben wat veel beter werkbaar is als zij met patiënten bezig zijn).

De gekozen oplossing is echter slechts één van de vele mogelijkheden die we hebben met EPO elements.

EPO elements is er tenslotte voor gemaakt om een maximale ICT beschikbaarheid te ondersteunen zoals beschreven is in de NEN7510. De hierbij gekozen oplossing bestaat uit het telkens uitvragen van de SNMP services per switch, ups, server enz. (niet wachten tot er een SNMP trap gestuurd wordt door het betreffende apparaat, omdat die nooit kan weten of de boodschap wel op de gewenste plaats aankomt). Bij het constateren van een afwezigheid, of het niet kunnen bereiken van het opgevraagde IP adress gedurende een vrij in te stellen tijdseenheid, wordt er via de ruimte bewakingsunit een spanningsvrij contact geactiveerd die de brandmeldcentrale, en daardoor ook de brandweer, op de hoogte brengt van een geconstateerde storing in het stille ontruimingsalarm.

C-it heeft hiervoor samen met DataCenter Infra Solutions een schriftelijke verklaring uitgegeven zodat we hiermee volledig aan de NEN2575 en correctieblad C1:2006 voldoen, waarmee de keuringsinstallaties, die door de locale brandweer zijn ingehuurd voor de functionele test, en de locale brandweer, volledig akkoord zijn gegaan met deze functionele oplossing.

Naast de hier beschreven functionaliteit wordt het EPO systeem bij dit ziekenhuis ook steeds meer en meer ingezet (alleen extra software punten aan te schaffen) voor de totale ICT proces en keten bewaking binnen het totale ziekenhuis met meerdere vestigingen en worden daardoor goede voorwaartse stappen gemaakt met de implementatie van de NEN7510.

Mocht u meer van dit EPO systeem en de implementatie daarvan willen weten of een demo willen zien, neem dan contact op met DataCenter Infra Solutions contact@dc-is.nl