Partners | DataCenter Infra Solutions

Partner van Datacenter Infra Solutions

NEN 7510 Partner
In het kader van de betrokkenheid van DataCenter Infra Solutions B.V. met de NEN7510 voor klanten uit de medische wereld zoals bijvoorbeeld, het Academisch Ziekenhuis in Maastricht en het Viecuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg met vestigingen in Venlo en Venray, is het noodzakelijk alle adviezen te toetsen aan die NEN7510 en tevens daarvoor een draagvlak te vinden binnen die organisaties. De overheid heeft het gebruik van de NEN7510 verplicht gesteld maar door operationele druk en vaak ook nog de toch wel extra benodigde invoeringsinvesteringen, is het van belang ze deel uit te laten gaan maken van de standaard beheer procedures. Bij het advies en ontwerp van een datacenter kan direct al goed en tegen lage kosten, ingespeeld worden op de implementatie van die NEN7510 omdat ook die het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie nastreeft om patiënten verantwoorde zorg te kunnen bieden. Vanwege de gelijke doelstellingen dus dit partnerschap.

Normen zijn documenten waarin dergelijke afspraken zijn vastgelegd. DataCenter Infra Solutions (dc-is) hecht veel waarde aan ICT kwaliteit, continuiteit, beschikbaarheid, veiligheid, efficiency en eenduidigheid.

Deze pagina is dan ook een samenwerking tussen DataCenter Infra Solutions B.V. en NEN.

nen partner

De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) die de overheid voorschrijft voor de utiliteitsbouw, wordt op 1 januari 2009 verder aangescherpt. Daardoor moeten gebouwen gemiddeld twintig procent zuiniger worden. Dit is de eerste stap op weg naar het doel in 2015 om nieuwe winkels en kantoren de helft energiezuiniger te maken dan nu.

Op basis van onderzoek van de adviesbureaus DGMR en Techniplan heeft de overheid geconcludeerd dat een kosteneffectieve aanscherping van de EPC in de utiliteit met gemiddeld 20 procent mogelijk is. De EPC wordt berekend volgens de Energieprestatienorm (EPN) van NEN. Voor de utiliteit is dat NEN 2916.

Partners die producten en diensten leveren aan Datacenter Infra Solutions

Het bedrijf C-it "The Early Warning Company" met het EPO product


C-it The early warning company EPO elements certified solutions partnerDe reden dat we dit product ook leveren aan onze klanten is de (al jaren bestaande persoonlijke) betrokkenheid van DataCenter Infra Solutions B.V. met C-it te Zutphen betreffende de productontwikkelingen EPO. De visie, mentaliteit en betrokkenheid en daarnaast zeker ook de situatie dat er geen soortgelijke oplossingen in de markt verkrijgbaar (waren)zijn, heeft de onderlinge relatie steeds verder verstevigd waardoor deze uitzonderlijke situatie is ontstaan.
Het simpele gebruik, de absoluut ongekende hoeveelheid mogelijkheden op IP basis (alle facilitaire systemen, ja zelfs componenten zijn steeds meer leverbaar op IP basis), de flexibiliteit van het systeem, maar nog belangrijker de betrokkenheid, kennis en kunde gecombineerd met de flexibiliteit van deze Nederlands organisatie, ook bij installatie en onderhoud, heeft ons in staat gesteld om oplossingen aan klanten te leveren die de beschikbaarheid met zeer grote stappen verbeterd hebben en dat ook nog tegen zeer geringe investeringen.
EPO maakt op dit moment zelfs een strategisch onderdeel uit van onze dienstverlening. Het is een soort van " tooling" geworden die we naast de microsoft office omgeving gebruiken zoals voor het vervaardigen van tekeningen (visio), presentaties (powerpoint), planningen(projects) rapporten(word) enz. enz. . Meten is weten, en als je "betrouwbaar" weet wat er aan gaat komen (lering kunnen trekken van de historie) kun je het ook tijdig bijsturen. Zie hier ook de relatie met NEN7510 partner.
Hierdoor worden we in staat gesteld om met recht te kunnen zeggen, "Voorkomen is beter dan genezen!"
Voor het downloaden van de prijslijst zie hier de link EPO Prijslijst per 1 februari 2008 (PDF 364kb).

Product-partners die onbetaalde diensten(kennis) leveren aan Datacenter Infra Solutions

Op deze pagina staan een aantal leveranciers vermeld die kwalitatieve en innovatieve producten leveren voor de inrichting van datacenters. DataCenter Infra Solutions B.V. heeft geen directe belangen bij deze organisaties en krijgt ook geen enkele betaling van die bedrijven om hun producten te adviseren bij de klanten. Waarom dan toch wel partner?
Zoals eerder vermeld op deze site is het in de advisering noodzakelijk om voor de inrichting van een datacenter gebruik te maken van producten en leveranciers die kwalitatief en betrouwbaar zijn, niet te duur in het onderhoud, en vaak ook producten die nog na lange tijd leverbaar zijn en nog moeten aansluiten bij producten die al enkele jaren geleden geleverd zijn. Ook het commercieel even roepen dat het "wel op de plank ligt" wat later anders blijkt kan aan de klant grote risico's en schades veroorzaken.
Een aantal leveranciers zijn bij DataCenter Infra Solutions dan ook bekend als betrouwbaar en hebben goede prijs/prestatie producten en diensten in hun leveringspakket. Indien leveranciers niet op deze site vermeld zijn is dat GEEN waarde oordeel over die leverancier, maar is het mogelijk (nog)niet bekend aan DataCenter Infra Solutions (toch een tekortkoming van DC-IS dus, waarvoor onze excuses). Ook kan die leverancier om reden van te veel marktaanbod niet opgenomen zijn (onderhouden van een intensief contact met 3 leveranciers voor een bepaald technisch product neemt zeker al een behoorlijke tijd van ons in beslag) Daarnaast zal er toekomstig zeker nog wel wat uitbreiding en mutaties in de nu vermelde leveranciers plaats gaan vinden.
Die "onbetaalde diensten(kennis)" zoals in de kop vermeldt betreffen het ons steeds op de hoogte blijven houden van product verbeteringen en nieuwe producten. Ook worden we door die leveranciers als wederdienst gebruikt om onze mening te geven over marktbehoeftes, over producten die zij aan het verbeteren/ aan het ontwikkelen zijn of terug te koppelen of het nieuwe product ook wel aan alle klantverwachtingen voldoet. Vaak worden we ook uitgenodigd voor seminars en producttrainingen waardoor we ook weer veel leermomenten krijgen tijdens onze "onbetaalde wederzijdse diensten(kennisoverdracht)".
In de praktijk gaan we meestal uit van de bij die klant bekende leveranciers. In geval de klant alternatieven wenst gaan we uit van onze kennis en ervaring op dat leveranciers gebied waarbij we meestal meerdere alternatieve leveranciersproducten aandragen. De definitieve leverancierskeuze laten we daarbij altijd aan de klant zelf. Ons levensbestaan is die "onafhankelijke status" maar anderzijds maakt een betrouwbaar advies altijd een onlosmakend geheel met de producten van leveranciers. Vandaar deze keuzes.

Emerson network power

Emerson network power voor producten zoals UPS systemen, Koelssystemen Power switches, en kasten. In feite een totaal aanbieder met een goed kwalitatief product over de totale breedte en die momenteel druk is om dat waar te gaan maken vanuit de verschillende overgenomen bedrijven en business units.

Minkels

Leverancier kastenlijn en steeds meer een totaal oplosser voor datacenters

rittal
Leverancier van kasten, inclusief powerkasten en modulen, waarbij het Rimatrix5 programma steeds meer een totaal oplossing wordt.

APC

APC ook als leverancier voor de complete productlijn. Huidige ontwikkelingen binnen APC zoals bijvoorbeeld de recente overname van Schneider Electric en andere in onderhandeling zijnde opties geven een goed totaalproduct mogelijkheid.

stulz

Ook een leverancier van complete datacenter koelingen

APAC

APAC als leverancier van koeling en vloeren en daarnaast de specials zoals bijvoorbeeld het room in room concept.

Koning & Hartman

Koning en Hartman als leverancier van kasten, UPS ystemen en een zeer groot assortiment met producten voor meldkamers enz.

Ook bedrijven als Tyco, Siemens en dergelijke grote bedrijven zouden hierbij vernoemd dienen te worden maar door hun grootte zal men vaak te maken krijgen met een specialistische business unit en/of overgenomen bedrijf/bedrijfsonderdeel. Ook de leveranciers van ICT apparatuur zijn hierbij niet vermeld omdat onze diensten alleen de facilitaire beschikbaarheid voor de ICT omgeving betreffen.

Diensten-partners die onbetaalde diensten(kennis) leveren aan Datacenter Infra Solutions

Diensten-partners zijn in hoofdzaak installatiebedrijven die in staat zijn de inrichting van een datacenter in zijn geheel voor haar rekening te nemen. Vaak worden daarbij wel onderaannemers ingeschakeld maar juist de aansturing daarvan, en het toezicht daarop, maakt hen tot een betrouwbare totaal datacenter inrichter.
Door het aanbieden van offertes door deze installateurs aan onze opdrachtgevers, welke ook vaak voorzien zijn van alternatieve voorstellen, krijgen we dagelijks ook veel leermomenten van deze installateurs. Ook bij de beantwoording van de vragen naar aanleiding van een door ons opgestelde offerte aanvraag, krijgen we veel onbetaalde informatie van deze bedrijven. Tevens blijven bepaalde prijzen ook tussen de oren hangen die we later weer kunnen toepassen voor budgettaire inschattingen bij het samen met de klant uitwerken van "gestandaardiseerde maar wel klantgerichte" oplossingen.
Zonder onderscheid te willen maken hierbij toch zeker te vernoemen Getronics PinkRoccade, GTI, Imtech en TBI Holding.

getronics pinkroccade

gti svez

imtech

tbi

Vanwege het grote aanbod op de markt van bedrijven die een bepaald gespecialiseerd product leveren en installeren zijn die hier verder niet opgenomen omdat het een enorm grote hoeveelheid betreft en zij vaak een absoluut kwalitatief product en bijbehorende dienst leveren. Hierbij bijvoorbeeld te denken aan brandmeld, inbraak, brandblus, gebouwbeheer systemen maar daarnaast ook bedrijven als plafond leveranciers, verlichting, leveranciers brandwerende vertragingsmiddelen/doorvoeringen, enz. enz.